Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tam giác ABC biết AB = 1cmBC = 9cm và cạnh AC là mộ

Cho tam giác ABC biết AB = 1cmBC = 9cm và cạnh AC là mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác (ABC) biết (AB = 1,cm;,BC = 9,cm) và cạnh (AC) là một số nguyên. Chu vi tam giác (ABC) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác để tính cạnh (AC.)


Từ đó tính chu vi tam giác (ABC.)

Giải chi tiết:

Gọi độ dài cạnh (AC)  là (xleft( {x > 0} right)). Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

(9 - 1 < x < 9 + 1 Leftrightarrow 8 < x < 10). Vì (x)  là số nguyên nên (x = 9.) Độ dài cạnh (AC = 9cm.)

Chu vi tam giác (ABC) là (AB + BC + AC = 1 + 9 + 9 = 19,cm.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn