Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tam giác ABC có BC = 1cm AC = 8cm và độ dài cạnh AB

Cho tam giác ABC có BC = 1cm AC = 8cm và độ dài cạnh AB

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác (ABC) có (BC = 1,cm), (AC = ,8,cm) và độ dài cạnh (AB) là một số nguyên (left( {cm} right)). Tam giác (ABC) là tam giác gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác để tính cạnh (AC.)


Từ đó xác định tính chất tam giác (ABC.)

Giải chi tiết:

Gọi độ dài cạnh (AB)  là (xleft( {x > 0} right)). Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

(8 - 1 < x < 8 + 1 Leftrightarrow 7 < x < 9). Vì (x)  là số nguyên nên (x = 8.) Độ dài cạnh (AB = 8cm.)

Tam giác (ABC) có (AB = AC = 8,cm) nên tam giác (ABC) cân tại (A.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn