Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tam giác ABC với (A 4;5 );B - 6;

Cho tam giác ABC với (A 4;5 );B - 6;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác ABC với (Aleft( {4;5} right);Bleft( { - 6; - 1} right);Cleft( {1;1} right)). Viết phương trình tổng quát của cạnh AB.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình cạnh AB:

Đường thẳng AB đi qua (Aleft( {4;5} right);Bleft( { - 6; - 1} right)) nên có vtcp là (overrightarrow {AB}  = left( { - 10; - 6} right))( Rightarrow ) đườngthẳng(AB)có vtpt là: (vec n = left( {6; - 10} right))

Phương trình tổng quát của AB là: (6left( {x - 4} right) - 10left( {y - 5} right) = 0 Leftrightarrow 6x - 10y + 26 = 0)

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn