Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tam giác ABC với (A 4;5 );B - 6;

Cho tam giác ABC với (A 4;5 );B - 6;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác ABC với (Aleft( {4;5} right);Bleft( { - 6; - 1} right);Cleft( {1;1} right)).  Viết phương trình tổng quát đường cao AH của tam giác ABC.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình đường cao AH:

Đường cao AH đi qua (Aleft( {4;5} right)) và có vtpt (overrightarrow {BC}  = left( {7;2} right))

Phương trình tổng quát của đường cao AH là: (7left( {x - 4} right) + 2left( {y - 5} right) = 0 Leftrightarrow 7x + 2y - 38 = 0)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn