Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho thông tin về các loài trong một chuỗi thức ăn trong bảng

Cho thông tin về các loài trong một chuỗi thức ăn trong bảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho thông tin về các loài trong một chuỗi thức ăn trong bảng sau:

bang

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Cỏ Thỏ Cáo Hổ.

- Ở bậc dinh dưỡng bậc 2 (năng lượng tích lũy 0,5%, thất thoát 99,5%).

- Ở bậc dinh dưỡng bậc 3 (năng lượng tích lũy 11,36%, thất thoát 88,64%).

- Ở bậc dinh dưỡng bậc 4 (năng lượng tích lũy 4%, thất thoát 96%).

- Phương án A, C, D đúng.

- Phương án B sai vì cáo là động vật ăn thịt bậc 1.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn