Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho tripeptit Gly –Ala – Val  phản ứng với Cu(OH­)2</su

Cho tripeptit Gly –Ala – Val  phản ứng với Cu(OH­)2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tripeptit Gly –Ala – Val  phản ứng với Cu(OH­)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng màu biure của tripeptit trở lên có màu tím

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn