Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tứ diện ABCD có ABC ABD ACD là các tam giác vuông t

Cho tứ diện ABCD có ABC ABD ACD là các tam giác vuông t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tứ diện ABCD có ABC, ABD, ACD là các tam giác vuông tương ứng tại A, B, C. Góc giữa AD và (ABC) bằng ({45^0}), (AD bot BC) và khoảng cách giữa AD và BC bằng a. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Dựng hình chữ nhật ABHC, chứng minh (DH bot left( {ABCD} right)).


- Xác định góc giữa AD và (ABC) là góc giữa AD và hình chiếu của AD lên (ABC).


- Chứng minh ABHC là hình vuông.


- Xác định đoạn vuông góc chung của AD và BC.


- Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông tính chiều cao DH và độ dài đường chéo của hình vuông ABHC.


- Tính ({S_{ABHC}} Rightarrow {S_{ABC}}) , từ đó tính thể tích ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{3}HD.{S_{ABC}}).

Giải chi tiết:

Dựng hình chữ nhật ABHC ta có:

(begin{array}{l}left{ begin{array}{l}AB bot BD\AB bot BHend{array} right. Rightarrow AB bot left( {BDH} right) Rightarrow AB bot DH\left{ begin{array}{l}AC bot CH\AC bot CDend{array} right. Rightarrow AC bot left( {CDH} right) Rightarrow AC bot DH\ Rightarrow DH bot left( {ABCD} right)end{array})

( Rightarrow ) AH là hình chiếu của AD lên (ABC) ( Rightarrow angle left( {AD;left( {ABC} right)} right) = angle left( {AD;AH} right) = angle DAH = {45^0}).

Ta có: (left{ begin{array}{l}BC bot DH,,left( {DH bot left( {ABCD} right)} right)\BC bot AD,,left( {gt} right)end{array} right. Rightarrow BC bot left( {ADH} right) Rightarrow BC bot AH).

( Rightarrow ABHC) là hình vuông (Tứ giác có hai đường chéo vuông góc).

Gọi (O = AH cap BC), trong (ADH) kẻ (OK bot AD,,left( {K in AD} right)) ta có:

(left{ begin{array}{l}OK bot AD\OK bot BC,,left( {BC bot left( {ADH} right)} right)end{array} right. Rightarrow dleft( {AD;BC} right) = OK = a).

Xét tam giác OKA vuông tại K có (angle OAK = {45^0}) nên tam giác OAK vuông cân tại K ( Rightarrow OA = OKsqrt 2  = asqrt 2 ).

( Rightarrow AH = 2OA = 2sqrt 2 a).

Lại có tam giác AHD vuông cân tại H nên (HD = AH = 2sqrt 2 a).

Ta có: ({S_{ABHC}} = dfrac{1}{2}A{H^2} = dfrac{1}{2}left( {2sqrt 2 {a^2}} right) = 4{a^2}) ( Rightarrow {S_{ABC}} = 2{a^2}).

Vậy ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{3}HD.{S_{ABC}} = dfrac{1}{3}.2sqrt 2 a.2{a^2} = dfrac{{4sqrt 2 {a^3}}}{3}).

Chọn D.

Ý kiến của bạn