Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu

Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì đồ thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH-như sau :

 

Giá trị của x là ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn