Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nh

Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N2; 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt khác, 0,35 mol hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số mol nước là 0,8, số mol cacbonic = 0,7 => C trung bình là 1,4 => có HCOOH

Số mol nước > số mol cacbonic nên amino axit no và có 1 nhóm COOH

nN = 2.(nH2O - nCO2) = 2.0,1 = 0,2 (mol)

0,35 mol hỗn hợp có nN = 0,35:0,5.0,2 = 0,14 mol

=> m = 0,14.35,6 = 5,11 gam

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn