Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít d

Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi tác dụng NaOH tỉ lệ 1:1, tác dụng Na tỉ lệ 1:1 => có 1 nhóm OH là của phenol, 1OH của ancol. nếu đáp án D thì 2 OH gắn trực tiếp vô vòng thơm => Không còn OH của ancol => k thỏa mãn

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn