Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho X là một amin bậc 3 điều kiện thường ở thể khí. Lấy 7,08

Cho X là một amin bậc 3 điều kiện thường ở thể khí. Lấy 7,08

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho X là một amin bậc 3 điều kiện thường ở thể khí. Lấy 7,08 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thì khối lượng muối thu được là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X là amin bậc 3 điều kiện thường ở thể khí => đó là N(CH3)3

=> namin = 0,12 mol = nmuối ( muối : (CH3)3NHCl )

=> mmuối = 11,46g

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn