Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho x mol hỗn hợp hai kim loại M và R tan hết trong dung dịc

Cho x mol hỗn hợp hai kim loại M và R tan hết trong dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho x mol hỗn hợp hai kim loại M và R tan hết trong dung dịch chứa y mol HNO3 , tỉ lệ x : y = 1 : 3. Kết thúc phản ứng thu được khí X và dung dịch Z chỉ chứa các ion M2+ , R3+ , NO3- , trong đó số mol ion NO3- gấp 2,25 lần tổng số mol 2 ion kim loại. Khí X là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nNO3 = 2,25nion KL = 2,25x = ne KL

=> nN(khí) = nHNO3 – nNO3 muối = 3x – 2,25x = 0,75x mol

=> ne (khí) = 2,25x/0,75x = 3

=> Khí là NO

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn