Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho X, Y là 2 chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và M

Cho X, Y là 2 chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và M

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho X, Y là 2 chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < My; Z là ancol có cùng số nguyên tử C với X; T là este 2 chức được tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z và T cần vừa đủ 13,216 lit khí O2 (đktc) thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn