Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho X, Y là hai axit cacboxylic mạch hở (M<sub>X</sub> < M<s

Cho X, Y là hai axit cacboxylic mạch hở (M<sub>X</sub> < M<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho X, Y là hai axit cacboxylic mạch hở (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn a mol các hỗn hợp gồm x mol X và y mol Y (trong đó tỉ lệ x : y của các hỗn hợp đều khác nhau), luôn thu được 3a mol CO2 và 2a mol H2O. Phần trăm khối lượng của oxi trong X và Y lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khi đốt cháy a mol hỗn hợp với tỷ lệ số mol các chất khác nhau mà tạo được cùng số mol CO2 và H2O => 2 chất trong hỗn hợp có cùng số C và H

=> số C = 3a : a = 3 ; số H = 2.2a : a = 4

( số liên kết p = 2) => axit có tối đa 2 nhóm COOH

Mà 2 axit khác nhau => 2 axit là C3H4O2 (X) và C3H4O4 (Y)

=> %mO/X = 44,44%

 Và %mO/Y = 61,54%

=>C

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn