Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho y tỉ lệ thuận với x biết x =  - 8 thì y = 23. Tính hệ số tỉ lệ k.

Cho y tỉ lệ thuận với x biết x =  - 8 thì y = 23. Tính hệ số tỉ lệ k.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho y tỉ lệ thuận với x, biết (x = - 8) thì (y = frac{2}{3}). Tính hệ số tỉ lệ k.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

y tỉ lệ thuận với (x Rightarrow k = frac{y}{x} = frac{2}{{3.left( { - 8} right)}} =  - frac{1}{{12}})

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn