Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Zn vào dung dịch AgNO<sub>3</sub> dư. Sau khi phản ứng x

Cho Zn vào dung dịch AgNO<sub>3</sub> dư. Sau khi phản ứng x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho Zn vào dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và phần không tan Y . Kim loại trong Y và muối trong X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn