Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn các từ sau quan lại đô hộ địa chủ Hán hào trường V

Chọn các từ sau quan lại đô hộ địa chủ Hán hào trường V

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn các từ sau (quan lại đô hộ, địa chủ Hán, hào trường Việt, nô tì, nông dân lệ thuộc, nông dân công xã) điền vào chỗ trống để phản ánh sự chuyển biến các thành phần xã hội nước ta dưới thời đô hộ từ thế kỉ I – VI:


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung kiến thức trong SGK Lịch sử 6, trang 55.

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn