Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn cặp chất không xảy ra phản  ứng?   

Chọn cặp chất không xảy ra phản  ứng?   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn cặp chất không xảy ra phản  ứng?

  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag.

B. 3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 2H2O

D. C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O

Chọn C. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn