Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu đúng Điện trở suất của bán dẫn tăng khi nhiệt

Chọn câu đúng Điện trở suất của bán dẫn tăng khi nhiệt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết dòng điện trong chất bán dẫn

Giải chi tiết:

Khi nhiệt độ tăng, mật độ electron và lỗ trống lớn → độ dẫn điện của bán dẫn tăng

→ điện trở suất của bán dẫn giảm

Chọn B.

Ý kiến của bạn