Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu phát biểu đúng.

Chọn câu phát biểu đúng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu phát biểu đúng.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn