Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu phát biểu sai. Trong mạch LC dao động điện từ điều

Chọn câu phát biểu sai. Trong mạch LC dao động điện từ điều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu phát biểu sai. Trong mạch LC dao động điện từ điều hoà

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trong mạch LC dao động điện từ điều hoàtại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường của cuộn cảm luôn không đổi.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn