Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu sai Vận tốc của chuyển động thẳng đều có đặc đ

Chọn câu sai Vận tốc của chuyển động thẳng đều có đặc đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu sai: Vận tốc của chuyển động thẳng đều có đặc điểm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có vận tốc trung bình như nhau trên mọi quãng đường.


+ Trong chuyển động thẳng đều vận tốc không đổi, đồ thị vận tốc là một đoạn thẳng song song với trục thời gian.

Giải chi tiết:

Chuyển động động thẳng đều có (v = const)

( Rightarrow ) Phát biểu sai về vận tốc của chuyển động thẳng đều là: phương trình là hàm bậc nhất theo thời gian.

Chọn B.

Ý kiến của bạn