Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu <u>sai</u>     

Chọn câu <u>sai</u>     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu sai

    


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vệ tinh nhân tạo chuyenr động quanh trái đất do chịu tác dụng cửa trọng lực của trái đất

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn