Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn đáp án đúng. Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn

Chọn đáp án đúng. Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn đáp án đúng.

Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn