Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn đáp án đúng. Mô men của một lực đối với một trục quay

Chọn đáp án đúng. Mô men của một lực đối với một trục quay

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn đáp án đúng.

Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn