Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn đáp án đúng. Sóng điện từ

Chọn đáp án đúng. Sóng điện từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn đáp án đúng. Sóng điện từ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu đúng: Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn