Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn kết luận đúng khi vật dao động điều hòa.

Chọn kết luận đúng khi vật dao động điều hòa.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn kết luận đúng khi vật dao động điều hòa.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B.

Li độ và gia tốc luôn dao động ngược pha nhau

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn