Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn kết luận đúng Tốc truyền âm nói chung lớn nhất tro

Chọn kết luận đúng Tốc truyền âm nói chung lớn nhất tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn kết luận đúng. Tốc truyền âm nói chung lớn nhất trong môi trường:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí. Âm không truyền được trong chân không.


+ Nói chung vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

Giải chi tiết:

Tốc độ truyền âm nói chung lớn nhất trong môi trường rắn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn