Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn kết luận SAI  

Chọn kết luận SAI  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn kết luận SAI

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Vận tốc trung bình là tỷ lệ giữa tổng quãng đường chia cho tổng thời gian

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn