Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn nội dung đúng khi nói về vai trò của enzim ADN- polimer

Chọn nội dung đúng khi nói về vai trò của enzim ADN- polimer

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn nội dung đúng khi nói về vai trò của enzim ADN- polimeraza trong nhân đôi ADN ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vai trò của enzyme DNA-polimerase trong nhân đôi DNA là  enzyme DNA-polimerase chỉ  tổng hợp mạch mới theo chiều 5'- 3' nên trên mạch khuôn 3'-5' mạch bổ sung được tổng hợp liên tục.

B sai, tháo xoắn phân tử DNA là enzyme DNA-helicase , protein gắn với chuỗi đơn (SSB) , DNA gyrase

C sai, enzyme nối các đoạn Okazaki lại với nhau là DNA-ligase

D sai về chiều tổng hợp mạch mới

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn