Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu đúng nhất. Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lê

Chọn phát biểu đúng nhất. Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu đúng nhất.

Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động tròn trong từ trường


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động tròn trong từ trường luôn hướng về tâm quỹ đạo không phụ thuộc điện tích âm hay dương.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn