Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ:

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sóng âm lan truyền trong không khí là sóng ngang

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn