Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu sai trong các giá trị sau Có 6 giá trị k

Chọn phát biểu sai trong các giá trị sau Có 6 giá trị k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu sai trong các giá trị sau:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu.

Giải chi tiết:

+ Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu, đó là (40kg;45kg;50kg;55kg;60kg;65kg.) Do đó phát biểu  A  là đúng.

+ Giá trị (50kg)  và (55kg)  có tần số cao nhất (lần lượt là (6) và (8)) nên khối lượng chủ yếu của (1)  bao gạo là

(50)(kg)  hoặc (55kg.)  Do đó phát biểu B là đúng.

+ Khối lượng cao nhất của 1 bao gạo là (65kg.)  Do đó phát biểu C là sai.

+ Khối lượng thấp nhất của 1 bao gạo là (40kg.) Do đó phát biểu D là đúng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn