Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phương án sai khi nói về dao động cưỡng bức. Biên độ da

Chọn phương án sai khi nói về dao động cưỡng bức. Biên độ da

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phương án sai khi nói về dao động cưỡng bức. Biên độ dao động cưỡng bức:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn