Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các dòng

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các dòng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các dòng dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh:

Từng đàn cò trắng; những bụi tre trong làng quê của bé; xuống những lũy tre làng; làm thành tổ; đẻ trứng vào tổ; ấp trứng vào tổ; ấp trứng nuôi con; mò tôm, bắt cá

- Trước đây, …………………… có rất nhiều tổ cò.

- Mùa xuân tới, ……………………duyên dáng bay về.

- Chúng bay lượn trên bầu trời trong xanh rồi hạ cánh……………………

- Cò kiếm cành khô nhỏ đem về chất đống khéo léo……………………

- Cò mẹ……………………

- Cò mẹ, cò bố thay nhau……………………

- Hàng ngày, cò bay đi……………………ở hồ ao, đầm lầy ven sông.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Ôn từ chỉ hoạt động trạng thái. So sánh.

Giải chi tiết:

- Trước đây, những bụi tre trong làng quê của bé có rất nhiều tổ cò.

- Mùa xuân tới, từng đàn cò trắng duyên dáng bay về.

- Chúng bay lượn trên bầu trời trong xanh rồi hạ cánh xuống những lũy tre làng.

- Cò kiếm cành khô nhỏ đem về chất đống khéo léo làm thành tổ.

- Cò mẹ đẻ trứng vào tổ.

- Cò mẹ, cò bố thay nhau ấp trứng nuôi con.

- Hàng ngày, cò bay đi mò tôm, bắt cá ở hồ ao, đầm lầy ven sông.

Ý kiến của bạn