Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong

Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong đoạn sau: “Ngựa cậm cạnh chân trên sàn gỗ đòi đi khiến con trâu cũng khua sừng lịch kịch vào……….Cứ thế, cứ thế, tiếng động to dần, to dần, rồi người òa ra đường thôn, líu ríu con cái vợ chồng bồng bế, ………..nhau lên rừng, ra nương, xuống ruộng” (Theo Ma Văn Kháng).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn các bài chính tả về r/d/gi

Giải chi tiết:

“Ngựa cậm cạnh chân trên sàn gỗ đòi đi khiến con trâu cũng khua sừng lịch kịch vào gióng chuồng. Cứ thế, cứ thế, tiếng động to dần, to dần, rồi người òa ra đường thôn, líu ríu con cái vợ chồng bồng bế, dắt díu nhau lên rừng, ra nương, xuống ruộng”.

Ý kiến của bạn