Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau sưng xỉa sỉ

Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau sưng xỉa sỉ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài chính tả về s/x

Giải chi tiết:

- Từ viết đúng chính tả là “sỉ vả”

- Các từ còn lại viết sai chính tả. Sửa lại:

Sưng sỉa => Sưng sỉa

Xít xoa => xuýt xoa

Sơ xẩy => sơ sảy

Ý kiến của bạn