Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn ý sai: Bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0,6 μm

Chọn ý sai: Bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0,6 μm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn ý sai:
Bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0,6 μm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bức xạ điện từ có λ = 0,6 μm thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.

Thường tia laze thuộc ánh sáng nhìn thấy => D sai

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn