Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bả phát triển nhanh

Chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bả phát triển nhanh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bả, phát triển nhanh chóng và sâu rộng ở Trung Quốc sau sự kiện nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 80.

Giải chi tiết:

Chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bả, phát triển nhanh chóng và sâu rộng ở Trung Quốc sau phong trào Ngũ tứ.

Chọn C

Ý kiến của bạn