Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chữ số 5 trong số 529 có giá trị là 500 529 50 5 Giải c

Chữ số 5 trong số 529 có giá trị là 500 529 50 5 Giải c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chữ số 5 trong số 529 có giá trị là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của chữ số 5 trong số 529 ta biết được giá trị của nó.

Giải chi tiết:

Chữ số 5 trong số 529 có giá trị là: 500.

Chọn A.

Ý kiến của bạn