Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chu trình sinh địa hóa của nguyên tố nào sau đây bị t

Chu trình sinh địa hóa của nguyên tố nào sau đây bị t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chu trình sinh địa hóa của nguyên tố nào sau đây bị thất thoát nhiều nhất ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chu trình sinh địa hóa của nguyên tố mà bị thất thoát nhiều nhất là  phot pho

Do Phot pho đi vào các lớp trầm tích, các sinh vật khó có khả năng hấp thu được

Cacbon cũng đi vào các lớp trầm tích, nhưng C lại dễ bị oxi hóa thành CO2 , được thực vật hấp thu lại

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn