Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chủ trương của Mĩ sau khi thế “ hai cực Ianta’’ bị phá vỡ là

Chủ trương của Mĩ sau khi thế “ hai cực Ianta’’ bị phá vỡ là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chủ trương của Mĩ sau khi thế “ hai cực Ianta’’ bị phá vỡ là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 64)

Từ năm 1991, tình hình thế giới đã diễn ra những thay đổi to lớn và phức tạp phát triển theo 4 xu thế chính, trong đó: sự tan rã của Liên Xô đã tạo ra cho Mĩ một lợi thế tạm thời, giới cầm quyền Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới “một cực” để Mĩ làm bá chủ thế giới. Những trong tương quan lực lượng giữa các cường quốc, Mĩ không dễ gì có thể thực hiện được tham vọng đó.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn