Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chu vi hình tam giác có độ dài mỗi cạnh ở hình bên là

Chu vi hình tam giác có độ dài mỗi cạnh ở hình bên là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chu vi hình tam giác có độ dài mỗi cạnh ở hình bên là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tam giác ta cộng ba cạnh của tam giác đó (chú ý cùng đơn vị đơn vị đo).

Giải chi tiết:

Chu vi của tam giác trong hình vẽ là:

(13 + 19 + 16 = 48left( {cm} right))

Đáp số: (48,cm.)

Chọn D. 

Ý kiến của bạn