Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chức năng gân lá là Vận chuyển các chất Trao đổi khí Th

Chức năng gân lá là Vận chuyển các chất Trao đổi khí Th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chức năng gân lá là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chức năng gân lá là vận chuyển các chất.

Chọn A

Ý kiến của bạn