Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chùm sáng đơn sắc đỏ khi truyền trong thủy tinh có bước sóng

Chùm sáng đơn sắc đỏ khi truyền trong thủy tinh có bước sóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chùm sáng đơn sắc đỏ khi truyền trong thủy tinh có bước sóng 0,5μm. Biết thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đó là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn