Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh HK là tiếp tuyến của (O’).

Chứng minh HK là tiếp tuyến của (O’).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh HK là tiếp tuyến của (O’).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tam giác vuông DKE có KH là trung tuyến nên KH = DE = DH

=> ∆KO’N cân tại O’ nên , do đó  + = +

+ = 900 (do ∆DHN vuông tại H) nên + = 900

=> = 900 hay HK⊥KO’ tại K ∈ (O’). Suy ra HK là tiếp tuyến của (O’)

Ý kiến của bạn