Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AMN với I l

Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AMN với I l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AMN với I là giao điểm của AO với (O).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do AM, AN là hai tiếp tuyến của (C ) nên AI là phân giác và OA là phân giác . Do đó I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AMN.

Ý kiến của bạn