Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh rằng 5 điểm A, E, M, H, F cùng thuộc một đường tr

Chứng minh rằng 5 điểm A, E, M, H, F cùng thuộc một đường tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh rằng 5 điểm A, E, M, H, F cùng thuộc một đường tròn.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dề chứng minh tứ giác AEMF là hình chữ nhật nên 4 điểm A, E, M, F cùng thuộc đường tròn đường kính AM.

Lại có = 900 nên H cũng thuộc đường tròn đường kính AM. Thế nên 5 điểm A, E, M, H, F cùng thuộc một đường tròn.

Ý kiến của bạn