Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân.

Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có AM = AN nên ∆AMN cân

=> = => =   (kề bù)

Lại có MN // BC  do đó BMNC là hình thang cân.

Ý kiến của bạn