Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chủng pênixilium có hoạt tính sản xuất pênixilin tăng gấp 20

Chủng pênixilium có hoạt tính sản xuất pênixilin tăng gấp 20

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chủng pênixilium có hoạt tính sản xuất pênixilin tăng gấp 200 lần được tạo thành bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do hiện tượng đột biến bằng cách xử lý bào tử nấm bằng tia phóng xạ và tiến hành chọn bậc thang.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn